Massivt svigt af Nordgrønlandske børn

Sult, seksuelt misbrug, massivt omsorgssvigt og en overtrædelse af FN’s Børnekonvention. Det er det særdeles barske indhold, i en rapport som Børnetalsmanden (Børnerettighedsinstitutionen MIO) i Grønland har udgivet, om Nordgrønlandske børns leveforhold. Rapporten leverer en sønderlemmende kritik af børnenes levevilkår og ydermere konkluderer rapporten, at Qaasuitsup Kommunia (Nordkommunen) overtræder FN’s Børnekonvention.

“Der skal en indsats til her og nu – og ikke i morgen. Det er meget trist læsning og området kræver en både målrettet, og ressourcekrævende indsats”, lyder den kontante melding, fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Meldingen kommer ovenpå et besøg i Nordgrønland, og offentliggørelsen af rapporten “Børnetalsmandens besøg i Uummannaq og Upernaviks bygder”. Her har Børnetalsmand Aväja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup været på besøg i Uummannaq og Upernavik, samt 16 bygder. Rapporten er baseret på interviews og møder med ca. 1.300 børn, samt 61 borgerhenvendelser.

“Vi skal have stoppet den negative sociale arv, og vi har ikke brug for mere brandslukning. Det er jo trist, at det her er blevet en del af vores hverdag”, siger Aviâja Egede Lynge.

Massivt omsorgssvigt af børn

Selvom der er enkelte bygder der har færre problemer end andre, står problemerne i kø. Sultne børn, seksuelt misbrug, generelt omsorgssvigt og manglende eller langsom handling, når borgerne henvender sig med problemer.

Om rapporten siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge;

“Det er jo ting som vi kender, men det giver et stærkere indtryk når man ser det. Der er børn der har brug for hjælp, men som ikke får den. Graden af omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn er stor”.

I et interview med sos-kom.dk, tager borgmester Ole Dorph, på vegne af Qaasuitsup kommunia, kritikken til sig.

“Der er ingen tvivl om at børnene  skal have det bedre og have bedre vilkår, uanset om det er en bygd eller by”, siger Ole Dorph.  

Især udbredt seksuelt misbrug af børn, har gjort et stærkt indtryk på Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

“En af fællesnævnerne på turen er det seksuelle misbrug af børn, og at høre om det. Der har været stærke udsagn, fra elever på de ældste alderstrin. Et af problemerne er at vi har med meget stærke kollektive samfund at gøre. Det betyder at krænkerne bliver beskyttet, for alle er afhængige af hinanden”, siger Aviâja Egede Lynge.

Borgere i kommunen oplever at det er som at løbe panden mod en mur, hvis man henvender sig til Qaasuitsup kommunia.

“Det er samtidig et generelt problem at kommunen ikke reagerer – vi er meget bekymrede for den store grad af seksuelt misbrug af børn”, siger Aviâja Egede Lynge.

Borgmester Ole Dorph erkender at seksuelt misbrug af børn, er et stort problem.

“Ja, det er et stort problem, og man må naturligvis ikke krænke børn. Men vi løfter ikke dyner og hvis vi får en henvendelse, reagerer vi. Så skrider vi til en politianmeldelse og så må politiet efterforske”, siger Ole Dorph.

Overtrædelse af FN’s Børnekonvention

Børnetalsmanden konstaterer i rapporten, at flere af artiklerne i FN’s Børnekonvention er overtrådt, og det vækker dyb bekymring. Bl.a. er artikel 19 i konventionen, ifølge Børnetalsmanden, ikke overholdt. Det er den artikel der handler om at lande, altså her Grønland, skal kunne beskytte børn mod bl.a. både fysiske og psykiske overgreb, mishandling og seksuelt misbrug.

“Der er en overtrædelse af artiklen, der handler om beskyttelse af børnene. For det er jo en grundlæggende ret, at vi skal beskytte dem. Det er meget alvorligt med den overtrædelse”, siger Aviâja Egede Lynge.”

“Jeg har det skidt med, at vi har overtrådt Børnekonventionens artikler. Nogle gange kan vi overse noget, og andre gange får vi måske ikke indberetninger om det”, siger borgmester Ole Dorph.

Ole Dorph siger at kommunen allerede har ofret mange penge og menneskelige ressourcer på området. Men rapporten betyder, at kommunen nu kigger indad.

“Vi har vedtaget en børnepolitik, som vi nu skal udbygge. Det betyder bl.a. at vi skal orientere socialforvaltningen og skoleområdet om kritikpunkterne i rapporten.  Det her gør vores fokus endnu større på børn og unge området”, siger borgmester Ole Dorph.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er, på trods af den dystre rapport, tilfreds med kommunens udmelding, om større fokus på børn og unge området.

09/07/14
09/07/14

“Det lovmæssige er jo, at det er kommunen der har ansvaret, de skal lave det opsøgende arbejde. Nu har kommunen lovet at opprioritere børneområdet og det er positivt”, siger hun.

NB: Alle citater er godkendt af Aviâja Egede Lynge og Ole Dorph.

Billede af Børnetalsmand Aviäja Egede Lynge

2 tanker om “Massivt svigt af Nordgrønlandske børn”

  1. Er det muligt at blive orienteret hvilke rapport, det drejer sig om? Eller er det rapporten “Unge i Grønland”, publiceret af SFI? (Bestilt af Selvstyret)

    1. Det er MIO der har udgivet Rejserapporten – eller bekymringsskrivelsen om du vil. Den hedder “Børnetalsmandens besøg i Uummannaq og Upernaviks bygder”.

      Vh. Jens

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *