Grønland bryder sociallovgivningen

Grønland bryder sociallovgivningen

En sociallovgivning der bliver brudt, medarbejdere der hverken kan læse eller forstå loven, og børn der bliver svigtet. Det er de særdeles barske konklusioner i et notat fra 2014, der hedder “strateginotat om etablering af social rådgivningsenhed på socialområdet”.

sos-kom.dk har gennemgået dette notat, og en lang række rapporter, mv. og derefter stillet en række spørgsmål til departementet for sociale anliggender. Det fremgår med al tydelighed, at det sociale område er stærkt nødlidende. Det nævnes blandt andet at ca. 23 % af alle børn i Grønland, er udsat for aktivt eller passivt omsorgssvigt i større eller mindre grad.

Det er bl.a. de børn der har det sværest, dem der er anbragt uden for hjemmet, der ikke får den hjælp de har krav på. Der skal f.eks. laves en handleplan for disse børn, men det er i mange tilfælde ikke sket.

Der har siden 2003, været et lovkrav at der skulle være en handleplan.  sos-kom har derfor bedt direktoratet for sociale anliggender, om at fremlægge dokumentation for at det er sket.

Det har direktoratet ikke været i stand til, det fremgår af svaret at, citat “Det er departementets opfattelse at der ikke har været fejlfri overholdelse af lovgivningen, og derfor er der igangsat initiativer til at imødekomme dette problem,” citat slut. Sagt på en anden måde, sociallovgivningen er overtrådt og departementet kan ikke dokumentere, at loven overhovedet har været overholdt de seneste 13 år.

Socialrådgivernes forening, Niisip har tidligere givet disse skriftlige svar til sos-kom.dk, om bl.a. det faktum at Grønland ikke overholder loven.

sos-kom.dk; Hvad betyder den konstatering, for jeres medlemmers daglige arbejde? “Frustration, frustration og magtesløshed. Men med klart ønske om at vi bliver hørt i vores ”råb”. Mange forhold er afgørende for at arbejdsforhold og andre vigtige ting i socialarbejde forbedres. Det handler først og fremmest om at der skal være klart og retningsgivende vejledning om sagstal, samt at der ansættes antal rette ressourcer på hele socialområdet, på tværs af hele borgerrelaterede arbejdsområde. At der handles og der bevilges fra politikernes side. At der afsættes midler til at rette ressourcer tilføres. Samt og ikke mindst at socialrådgiverne og andre medarbejdere løbende opkvalificeres til at klare de mange udfordringer, som samfundet i Grønland gennemgår nu”, lyder svaret fra Socialrådgiverforeningen.

Medarbejdere der ikke kan læse eller forstå lovgivningen

At Grønland er et land med enorme sociale problemer, er hævet over enhver tvivl. Der er desværre stor mangel på kompetent og uddannet personale. Det fremgår af strateginotatet, at der endda er medarbejdere der hverken kan læse eller forstå sociallovgivningen.

Sådan står der i notatet;

De kommunale sagsbehandlere er ofte ikke uddannede socialrådgivere, og mangler derfor ofte de faglige kvalifikationer til, at læse og forstå lovgivningen, og der findes ikke den nødvendige faglige støtte og vejledning for sagsbehandlerne. “

Notatets klare konklusioner kommer ikke bag på socialpædagogernes forening, N.P.K., der har ca. 420 medlemmer, der dagligt arbejder med børn og unge. Allerede i år 2000, altså for 16 år siden, råbte N.P.K. op om de massive problemer med omsorgssvigtede børn. Men ifølge formanden, er der ikke sket meget de seneste 16 år.

–  Omkring de sociale problemer, så er der ikke sket det store de senere år. Der bliver snakket meget, men der er ikke mange der gør noget ved det. Det er fint at man bygger flere institutioner, væresteder, osv., men der mangler uddannede folk, bl.a. pædagoger, siger formand Naussúnguaq Bisgaard.

Notatet taler også om et for lavt fagligt niveau, alt for få uddannede medarbejdere med for mange sager, og dårlig prioritering og organisering af arbejdet på socialområdet.

– Der er frustrationer omkring dette arbejde, bl.a. samarbejdet mellem pædagoger og socialrådgivere, er svært. Alting her i Grønland går langsomt, der er personalemangel alle steder. Der er desuden stor udskiftning hos pædagogerne og socialrådgiverne, siger Naussúnguaq Bisgaard.

Hun opfordrer direkte de grønlandske politikere, til at bede om hjælp, for at få løst landets enorme sociale problemer.

– Det er ikke realistisk at problemerne bliver løst i mange år fremover, det er jo børn og unge vi taler om, og når man ikke har personale, kan man jo ikke løse problemerne. Jeg undrer mig over at man ikke vil modtage hjælp. Politikerne har erkendt at der er massivt omsorgssvigt, så hvorfor beder man ikke om hjælp, spørger Naussúnguaq Bisgaard.

sos-kom.dk ville, på baggrund af den meget alvorlige sag, og den generelle sociale situation der beskrives i bl.a. notatet, meget gerne have haft et interview med landsstyremedlem, Martha Lund Olsen. Det er desværre ikke lykkedes, begrundelsen fra departementet, lyder sådan her; “Det er desværre meget svært at finde tid til det ønskede interview pga. hektisk mødekalender pga. Forårssamlingen og hvad dertilhører.”

sos-kom.dk er på vej med flere artikler, på baggrund af denne sag.

Her er linket til strateginotatet; http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie/DK/Strateginotat%20for%20sagsbehandling%20p%C3%A5%20b%C3%B8rne-%20og%20ungeomr%C3%A5det%20-%20DK.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *