Danske politikere klar med hjælp

Danske folketingspolitikere fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er klar med hjælp til Grønland. Tilbuddet om hjælp kommer på baggrund af artiklen fra sos-kom.dk, om at Grønland bryder egen sociallovgivning, og de enorme sociale problemer, der tynger landet i knæ.

– Der mangler en erkendelse i det grønlandske politiske system – for det er jo ikke flovt at bede om hjælp. Hvis man henvender sig, er vi klar til hjælp. Jeg ved, fra skiftende ministre jeg har talt med, at man vil meget gerne hjælpe, også økonomisk. For selv om Danmark også er udfordret økonomisk, så er der økonomi til det her. Men det kræver at Grønland og de grønlandske politikere erkender problemernes omfang, siger Dansk Folkeparti’s grønlandsordfører, Søren Espersen.

Også hos socialdemokraterne, er man klar til at række hånden frem, lyder fra partiets grønlandsordfører, Karin Gaardsted, (se billede)

– Vi vil gerne hjælpe, men kom nu og bed om den hjælp, for tingene skal blive meget bedre. Der må derfor også være en dialog på ministerplan, så vi kan få åbnet for den her æske. Men vi har en vilje til hjælp, f.eks. i form af know-how, siger Karin Gaardsted.

Også et af Grønlands egne folketingsmedlemmer, Aaja Chemnitz Larsen, håber at der snart sker noget, på det sociale område i Grønland.

– Uanset hvor slemt det ser ud, er der altid et håb. Socialområdet skal optimeres og vi skal leve op til vores egen lovgivning. Vi svigter vores egne børn og unge,hvis vi ikke lever op til det. Vi har haft ansvaret siden starten af 80’erne, men det kræver en tidligere indsats, ordnede vilkår for sagsbehandlerne og at området prioriteres højere end i dag, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Regeringen på banen

Dansk Folkeparti vil dog, selvom man rækker hånden frem, have den danske regering på banen i sagen om de mange svigtede børn og de grønlandske lovbrud på det sociale område.

– Nu vil vi direkte anmode den danske regering om at komme på banen, for at være med til at løse problemerne i Grønland, bl.a. omkring mandskab, mangel på kvalifikationer, osv. Cirka 23 procent af alle børn er omsorgssvigtede, det er jo et helt abnormt tal, og det skal standses nu. Der har jo været talrige rapporter og handlingsplaner, men de bliver ikke implementeret, siger Søren Espersen.

Socialdemokraternes Grønlandsordfører, Karin Gaardsted, er heller ikke tilfreds med de nye afsløringer, af svigt på det sociale område.

– Det er så trist at der ikke gøres tilstrækkeligt, det her har jo stået på i årti efter årti. Vi taler om misbrug, omsorgssvigt og incest, nu må der altså samarbejdes med Danmark, siger Karin Gaardsted.

Heller ikke IA’s grønlandske medlem af folketinget, Aaja Chemnitz Larsen er tilfreds med rapportens klare konstateringer. Det gælder blandt andet den konstatering, at der ikke er sørget for de lovpligtige handleplaner, for en række af de børn, der er anbragt uden for hjemmet.

– jeg tænker at Grl. har et stort ansvar i forhold til egen lovgivning. En sikring af handleplanerne står jo i lovgivningen. Det er børnene der betale prisen, når man ikke lever op til lovgivningen, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Mælkebøtten hjælper – men hvad med bagefter?

Børn der har været på Mælkebøtten, er meget glade for opholdet. Det er den opmuntrende del af konklusionen, i en rapport udgivet af SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd. Rapporten hedder “3-5 år efter ophold i Mælkebøtten”, og er en opfølgning af 26 børn og unge, der har boet en periode i Børne- og Ungehuset Mælkebøttens døgnafdeling, og som herefter er blevet anbragt. 5 af de 26 børn er nu fyldt 18 år, og alle børn er blevet interviewet om deres ophold og tanker

“Børnene husker det som noget positivt at bo i Mælkebøtten, der var et voksent menneske de kunne tale med. De siger f.eks. “jeg fik en ven mens jeg boede i Mælkebøtten”, det er jo meget positivt. For de har ikke haft venner inden de flyttede ind, de har været uden for fællesskabet. Der er stadig 5-6 børn, der ikke har et fællesskab, men resten har tilknytning til et fællesskab. Det tyder på, at de har fået nogle ressourcer på Mælkebøtten som kan give dem et lidt bedre liv,” siger seniorforsker Else Christensen, fra SFI.

Lederen af Mælkebøtten, Kirsten Ørgaard, er naturligvis tilfreds med rapporten, der viser at børnene opfatter opholdet som noget positivt, i en barndom der har været præget af problemer.

“For det første giver undersøgelsen informationer om at den indsats vi tilrettelægger og gennemfører overfor og sammen med børnene rent faktisk virker, når de bor i Mælkebøtten. Og så er det vigtigt at blive klogere, inden for arbejdet med udsatte børn og unge”, siger Kirsten Ørgaard.

Der mangler opfølgning til børnene

Mindre positivt er det at børnene, på trods af opholdet i Mælkebøtten, stadig har det svært når de forlader stedet. Seniorforsker Else Christensen nævner blandt andet en form for mentorordning, som en mulighed når børnene forlader Mælkebøtten. For selvom nogle børn har fået redskaber til at klare sig lidt bedre, er der en del af dem, der stadig har det meget svært.

“De får f.eks. ingen  uddannelse, og i pigernes tilfælde risikerer de, i en tidlig alder at få børn. De her børn, lever i enklaver i udkanten af samfundet. Ni af børnene, der har forladt Mælkebøtten, havde afsluttet folkeskolen, og to af dem begyndt på en uddannelse. Det betyder så, at det er der syv af dem der ikke er. De har heller ikke noget job og heller ikke planer om hverken job eller uddannelse”, siger Else Christensen.

Netop det at en del af børnene, ikke er i stand til at klare sig selv og skabe rammerne for en bedre fremtid, får Kirsten Ørgaard til at reagere.

“Nu er det ikke alle børn og unge der ikke har fået den fornødne støtte – men jeg kunne godt have ønsket et mere stabilt netværk, for de unge der gennem undersøgelsen er blevet 18 år. For så er tendensen at så slipper kommunerne dem, og det er mange unge slet ikke modne til. Mange har ikke, ligesom andre unge, en vennekreds og en stabil familie at læne sig op af. Derfor er det ønskeligt med efterværn, og udslusningstilbud til disse sårbare unge”, siger Kirsten Ørgaard.

Hun tilføjer, at Mælkebøtten har taget konsekvensen af, at børnene har massive emotionelle vanskeligheder. Mælkebøttecentret har derfor etableret Mælkebøttecentrets psykologrådgivning, og har p.t. 2 psykologer ansat.

Link til rapporten fra SFI; http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=5884&PID=9267

 

Dansk Folkeparti’s oplæg til forespørgselsdebat

SorenEspersenDansk Folkeparti er, som nævnt i tidligere artikel, i gang med at forberede en forespørgselsdebat i folketinget. Det betyder at de sociale forhold i Grønland, lander direkte på den danske regerings bord. Her er teksten til den forespørgselsdebat, der altså skal finde sted i folketinget (dato følger senere);

”Ministeren bedes, i lyset af diverse chokerende rapporter, senest rapporten fra Grønlands Børnetalsmand, give – dels en udførlig status for, hvilken situation, børn og unge fra mindrebemidlede eller svage familier generelt står i på Grønland – såvel i bygderne som i de større byer, dels hvorledes hun som ansvarlig på Kongerigets vegne, kontinuerligt tilsikrer, at Børnekonventionens § 19 til punkt og prikke overholdes af Grønlands Selvstyre og af grønlandske kommuner.”

sos-kom.dk følger naturligvis både sagen og forespørgselsdebatten, når den kommer op i folketinget.

 

Svigt af grønlandske børn bliver en sag for regeringen

Rapporten fra Børnetalsmanden, (læs anden artikel) om massivt svigt af børn i Nordgrønland, lander nu direkte på den danske regerings bord. Det sker fordi Dansk Folkeparti, har forberedt en forespørgselsdebat i folketinget. Det skal, ifølge Søren Espersen, sikre at den danske regering vedkender sig ansvaret, som underskriver af FN’s Børnekonvention.

“Grunden til at jeg siger, at det er regeringens ansvar, er at det grønlandske landsstyre ikke magter opgaven. Nu må den danske stat træde til”, siger Dansk Folkeparti’s grønlandsordfører, Søren Espersen.

Han betegner rapporten fra Børnetalsmanden (læs Børnerettighedsinstitutionen), som “uhyggelig læsning”. Men han konstaterer samtidig, at det ikke er en ny situation og hver gang lover grønlandske politikere “bod og bedring”, som han udtrykker det.

“Nu lægger vi op til en forespørgselsdebat om den danske regerings ansvar. For det er os der har underskrevet FN’s Børnekonvention, for hele kongeriget. Det her er så vigtigt, at vi må have det løst, så nu må den danske regering tage ansvar. Hvis vi ikke gør noget nu, så sker der ikke noget”, siger Søren Espersen.

Søren Espersen håber at regeringen og folketingets partier, kan blive enige om at Danmark påtager sig et ansvar, for den alvorlige situation blandt Grønlands børn og unge.

“Når man har en rapport som denne her, så er det jo svært for de øvrige partier, ikke at gøre noget. Så nu håber vi, at vi kan få regeringen på banen, for når man er underskriver på Børnekonventionen, må man påtage sig ansvaret”.

Baggrunden for forespørgselsdebatten er rapporten “Børnetalsmandens besøg i Uummannaq og Upernaviks bygder”. Her har Børnetalsmand Aväja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup været på besøg i Uummannaq og Upernavik, samt 16 bygder. Rapporten er baseret på interviews og møder med ca. 1.300 børn, samt 61 borgerhenvendelser.

Rapporten leverer en sønderlemmende kritik af børnenes levevilkår og ydermere konkluderer rapporten, at Qaasuitsup Kommunia (Nordkommunen) overtræder FN’s Børnekonvention.

Massivt svigt af Nordgrønlandske børn

Sult, seksuelt misbrug, massivt omsorgssvigt og en overtrædelse af FN’s Børnekonvention. Det er det særdeles barske indhold, i en rapport som Børnetalsmanden (Børnerettighedsinstitutionen MIO) i Grønland har udgivet, om Nordgrønlandske børns leveforhold. Rapporten leverer en sønderlemmende kritik af børnenes levevilkår og ydermere konkluderer rapporten, at Qaasuitsup Kommunia (Nordkommunen) overtræder FN’s Børnekonvention.

“Der skal en indsats til her og nu – og ikke i morgen. Det er meget trist læsning og området kræver en både målrettet, og ressourcekrævende indsats”, lyder den kontante melding, fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Meldingen kommer ovenpå et besøg i Nordgrønland, og offentliggørelsen af rapporten “Børnetalsmandens besøg i Uummannaq og Upernaviks bygder”. Her har Børnetalsmand Aväja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup været på besøg i Uummannaq og Upernavik, samt 16 bygder. Rapporten er baseret på interviews og møder med ca. 1.300 børn, samt 61 borgerhenvendelser.

“Vi skal have stoppet den negative sociale arv, og vi har ikke brug for mere brandslukning. Det er jo trist, at det her er blevet en del af vores hverdag”, siger Aviâja Egede Lynge.

Massivt omsorgssvigt af børn

Selvom der er enkelte bygder der har færre problemer end andre, står problemerne i kø. Sultne børn, seksuelt misbrug, generelt omsorgssvigt og manglende eller langsom handling, når borgerne henvender sig med problemer.

Om rapporten siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge;

“Det er jo ting som vi kender, men det giver et stærkere indtryk når man ser det. Der er børn der har brug for hjælp, men som ikke får den. Graden af omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn er stor”.

I et interview med sos-kom.dk, tager borgmester Ole Dorph, på vegne af Qaasuitsup kommunia, kritikken til sig.

“Der er ingen tvivl om at børnene  skal have det bedre og have bedre vilkår, uanset om det er en bygd eller by”, siger Ole Dorph.  

Især udbredt seksuelt misbrug af børn, har gjort et stærkt indtryk på Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

“En af fællesnævnerne på turen er det seksuelle misbrug af børn, og at høre om det. Der har været stærke udsagn, fra elever på de ældste alderstrin. Et af problemerne er at vi har med meget stærke kollektive samfund at gøre. Det betyder at krænkerne bliver beskyttet, for alle er afhængige af hinanden”, siger Aviâja Egede Lynge.

Borgere i kommunen oplever at det er som at løbe panden mod en mur, hvis man henvender sig til Qaasuitsup kommunia.

“Det er samtidig et generelt problem at kommunen ikke reagerer – vi er meget bekymrede for den store grad af seksuelt misbrug af børn”, siger Aviâja Egede Lynge.

Borgmester Ole Dorph erkender at seksuelt misbrug af børn, er et stort problem.

“Ja, det er et stort problem, og man må naturligvis ikke krænke børn. Men vi løfter ikke dyner og hvis vi får en henvendelse, reagerer vi. Så skrider vi til en politianmeldelse og så må politiet efterforske”, siger Ole Dorph.

Overtrædelse af FN’s Børnekonvention

Børnetalsmanden konstaterer i rapporten, at flere af artiklerne i FN’s Børnekonvention er overtrådt, og det vækker dyb bekymring. Bl.a. er artikel 19 i konventionen, ifølge Børnetalsmanden, ikke overholdt. Det er den artikel der handler om at lande, altså her Grønland, skal kunne beskytte børn mod bl.a. både fysiske og psykiske overgreb, mishandling og seksuelt misbrug.

“Der er en overtrædelse af artiklen, der handler om beskyttelse af børnene. For det er jo en grundlæggende ret, at vi skal beskytte dem. Det er meget alvorligt med den overtrædelse”, siger Aviâja Egede Lynge.”

“Jeg har det skidt med, at vi har overtrådt Børnekonventionens artikler. Nogle gange kan vi overse noget, og andre gange får vi måske ikke indberetninger om det”, siger borgmester Ole Dorph.

Ole Dorph siger at kommunen allerede har ofret mange penge og menneskelige ressourcer på området. Men rapporten betyder, at kommunen nu kigger indad.

“Vi har vedtaget en børnepolitik, som vi nu skal udbygge. Det betyder bl.a. at vi skal orientere socialforvaltningen og skoleområdet om kritikpunkterne i rapporten.  Det her gør vores fokus endnu større på børn og unge området”, siger borgmester Ole Dorph.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er, på trods af den dystre rapport, tilfreds med kommunens udmelding, om større fokus på børn og unge området.

09/07/14
09/07/14

“Det lovmæssige er jo, at det er kommunen der har ansvaret, de skal lave det opsøgende arbejde. Nu har kommunen lovet at opprioritere børneområdet og det er positivt”, siger hun.

NB: Alle citater er godkendt af Aviâja Egede Lynge og Ole Dorph.

Billede af Børnetalsmand Aviäja Egede Lynge

På vej til Grønland

Så er undertegnede på vej til Grønland og skal deltage i erhvervskonferencen, “Future Greenland”. Glæder mig til at høre spændende indlæg, og eventuelt finde de første gode historier.

Skal være i Nuuk i en uges tid, og mon ikke jeg går i gang med research omkring en række historier. De kommer måske ikke fra dag til dag, men løbende. Så følg med på bloggen – kommenter gerne – og husk at det foregår i en ordentlig tone!!